SC Taps Partner Cons SRL

DELATNOST: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

ADRESA: str. Constantin Noica, bl. 19, sc. B, ap. 8, Timișoara, România

Odgovorna osoba: Daiana Buzatu

Kontakt osoba: Daiana Buzatu

Kontakt telefon: 0040745948414

E-mail:

Web:

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti:

Usluge i/ili proizvodi institucije: Projekti; Stručno usavršavanje

Mogućnosti za saradnju:

Mikroregionalno udruženje "Banat-Ripensis" za razvoj zajednice

DELATNOST: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

ADRESA: Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 81, Orașul Jimbolia, cod poștal 305400, Județul Timiș

Odgovorna osoba: ORDODI Arcadie

Kontakt osoba: ORDODI Arcadie

Kontakt telefon: +40 256360078

E-mail: banat_ripensis@yahoo.com

Web: -

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Razvoj zajednice

Usluge i/ili proizvodi institucije: Konsultantske i savetodavne usluge u izradi prijedloga projekata (aplikacija za finansiranje) i sprovođenje projekata iz evropskih fondova.

Mogućnosti za saradnju: Partnerstva sa javnim institucijama i privatnim kompanijama u projektima razvoja zajednice.

Evropski Pokret u Banatu

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Makedonska 11, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: NIkola Šlajh

Kontakt osoba: Nikola Šlajh

Kontakt telefon: 063/8009301

E-mail: nslajh@epuszr.org.rs

Web: www.epuszr.org.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Evropski Pokret u Banatu je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana 1997. godine kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija, Evropski pokret je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Osnivačka skupština zrenjaninskog L.V. Evropskog pokreta u Srbiji, održana je 8. decemba 1997. godine, a registracija je izvršena 28.11.1997. godine, a preregistrovano je u Evropski Pokret u Banatu 16.02.2011. godine. Misija Evropskog pokreta u Banatu se ogleda u: - uticanju na javnost radi jačanja demokratskog procesa u društvu - ostvarivanje jednakosti među ljudima i njihovim zajednicama - promociji evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode, odnosno - lobiranju ZA EVROPU u cilju ulaska naše zemlje u EU Ciljevi Evropskog Pokreta u Banatu: - učlanjivanje naše zemlje, kao ravnopravnog člana, u sve evropske institucije i organizacije - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Srbiji, unapređivanjem kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, religijama i državama Evrope - demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava - uticanje na javnost radi stvaranja nezavisnih institucija i donošenje novih zakona u skladu sa EU - regionalna saradnja u smislu podsticanja svestrane i slobodne komunikacije i prekogranične saradnje, posebno sa susednim rumunskim i mađarskim delom Banata. - umrežavanje NVO-a u Banatu, - edukacija građana na teme demokratije, građanskih inicijativa, tolerancije, - reafirmacija ideje multikulturalnosti u regionu Banata. - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Banatu, kao i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje građana i naroda sa obe strane granice u Banatu, sa regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u regionu, u cilju stvaranja federalne Evrope. - unapređivanje razumevanja, medusobnog poznavanja i saradnje ljudi i gradova iz Banata, pre svega u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike. - jačanje civilnog društva u regionu, - poboljšanje kvaliteta života i poboljšanje infrastrukture u regionu, - razvoj privatnog preduzetništva, - podsticanje i širenje ideje o Banatu kao evropske regije, - oživljavanje i podsticanje razvoja privatnog preduzetništva, koje ima svoju viševekovnu tradiciju na ovim prostorima, - istraživanje prošlosti, istorije regiona, međuetničke odnose u regionu kao i publikovanje rezultata Ciljevi se uglavnom realizuju putem edukacije i treninga: - građana - NVO aktivista - organa lokalnih vlasti - privatnih preduzetnika.

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Point Consulting doo

DELATNOST: Ostalo (opisati u opisu delatnosti subjekta)

ADRESA: Makedonska 11

Odgovorna osoba: Ana Budai

Kontakt osoba: Ana Budai

Kontakt telefon: +381 60 301 2010

E-mail: pointconsultingdoo@gmail.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja i projektovanja

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

NVO Centar Zrenjanin

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Makedonska 11, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Danijela Jašin

Kontakt osoba: Danijela Jašin

Kontakt telefon: 069/8565023

E-mail: nvocentarzr@gmail.com

Web: -

Broj zaposlenih: -

Opis delatnosti: NVO centar je nevladina nepolitička organizacija koja ima za cilj jačanje civilnog društva i od velike je pomoći za veliki broj NVO-a, društvenih organizacija, kao i udruženja građana u regionu Srednjeg Banata. NVO centar je osnovan od strane 11 organizacija koje shvataju važnost ovakve vrste umrežavanja Nevladinog sektora u regionu. Ne samo da je informacioni centar nego i jedan od glavnih ciljeva je i pružanje tehničke pomoći svim NVO-ima koji nemaju mogućnosti prilaza internetu i nemaju dostup informacijama. Takođe je zamišljeno da NVO centar pruži svim NVO aktivistima potrebnu edukaciju iz projektnog i strateškog menadžmenta kao i ostalih veština bitnih za postojanje i funkcionisanje jedne nevladine oganizacije. Nije nam cilj da jednokratno pomognemo NVO aktivistima i da im napišemo projekat, već da ih naučimo kako se to radi, kako bi i oni stekli iskustvo u ovim oblastima, a kontakte sa donatorima im obezbeđuje NVO Centar. Osnivači NVO centra u Zrenjaninu su: - Evropski pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin, - Centar za slobodne izbore i demokratiju - CESiD, Zrenjanin - Organizacija mladih KRUG, Melenci - Zrenjaninski edukativni centar ZEC, - Udruženje Zdrav Život, Zrenjanin, - Udruženje građana NVO agencija za poslovni razvoj, Zrenjanin - Udruženje ratnih vojnih invalida, Zrenjanin - Udruženje gluvih i nagluvih, Zrenjanin - Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine, Zrenjanin - Fondacija za pomoć deci Fedra, Zrenjanin - Udruženje enologa Zrenjanin Zamisao je bila da se na jednom mestu okupi što više nevladinih organizacija kako bi jedni drugima pružali pomoć i podršku. Nakon usvajanja novog Zakona o udruzenjima, NVO Centar je 2011. godine preregistrovan u udruzenje za odrzivi razvoj i razvoj civilnog drustva. Do sada je kroz rad, edukacije i akcije u radu ucestvovalo preko 200 ljudi, dece i omladine, a sprovedeno je vise od 50 projekata, koji su bili finansirani kako iz domacih , tako i iz stranih izvora finansiranja.

Usluge i/ili proizvodi institucije: Unapredjivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, razvoj civilnog društva, međunarodna saradnja

Mogućnosti za saradnju:

Asocijacija "Banat-info"

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Zrenjanin, Kralja Petra prvog 2

Odgovorna osoba: Dalibor Bubnjević

Kontakt osoba: Dalibor Bubnjević

Kontakt telefon: 064 8116 450

E-mail: daliborb@listzrenjanin.com

Web: /

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Konsultantske usluge u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Usluge i/ili proizvodi institucije: Konsultantske usluge

Mogućnosti za saradnju: Pružanje konsultantskih usluga privrednim društvima, institucijama i nevladinim organizacijama.

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Srednjobanatskog upravnog okruga

DELATNOST: Ostalo (opisati u opisu delatnosti subjekta)

ADRESA: Kralja Petra Prvog 3/1, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Predrag Stankov, direktor

Kontakt osoba: Predrag Stankov

Kontakt telefon: +381 23 535-890

E-mail: zrenjanin@pks.rs

Web: www.rpkzr.org

Broj zaposlenih: 7

Opis delatnosti: Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena, nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije. Osnovana je Zakonom o privrednim komorama

Usluge i/ili proizvodi institucije: zastupanje i zaštita interesa članova pred državnim organima i institucijama (Vlada Republike Srbije i relevantna ministarstva) vršenje javnih ovlašćenja - izdavanje dokumenata po osnovu ovlašćenja poverenih zakonom promocija privrede u zemlji i inostranstvu, organizovanje sajamskih nastupa i izložbi poslovno informisanje o tekućim privrednim kretanjima i uslovima poslovanja unapređenje ekonomske saradnje sa inostranstvom, pronalaženje partnera u inostranstvu i povezivanje, unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje savetodavne usluge i stručna pomoć članovima poslovno obrazovanje, organizovanje predavanja, stručnih seminara, specijalističkih kurseva i drugih vidova obrazovanja u cilju kontinuiranog uvećavanja stručnih znanja i poslovnih veština zaposlenih u privredi negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, utvrđivanje, promovisanje i donošenje odgovarajućih kodeksa sudovi i arbitraža pri PKS

Mogućnosti za saradnju: Poslovno povezivanje privrednih subjekata

D.o.o. INVO-TECH Zrenjanin

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Sinđelićeva 40, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Diniku Vojin

Kontakt osoba: Diniku Vojin

Kontakt telefon: +381 62 392-661

E-mail: invotechzr@gmail.com

Web: https://invo-tech.ls.rs/rs/

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Invo - tech se nalazi u Zrenjaninu. Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge invo - tech doo zrenjanin je osnovano 12.09.2001. godine. Pretežna delatnost preduzeća je prevođenje i usluge tumača, šifra delatnosti 7430, uslužne delatnosti.

Usluge i/ili proizvodi institucije: Usluge prevođenja

Mogućnosti za saradnju:

SC SALMA COMPANY SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: str. Ștefan cel Mare, JImbolia, jud. Timiș

Odgovorna osoba: Laura Ferescu

Kontakt osoba: Laura Ferescu

Kontakt telefon: 0744104621

E-mail: ferescu.laura@salmacompany.ro

Web:

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti:

Usluge i/ili proizvodi institucije: Goriva

Mogućnosti za saradnju: Turizam/usluge

SC PRODCOM AUGUR SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: Str. Republicii, nr. 44, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Radu Vărcuș

Kontakt osoba: Radu Vărcuș

Kontakt telefon: 0040722423242

E-mail: radu_cba@yahoo.es

Web:

Broj zaposlenih: 4

Opis delatnosti: Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Usluge i/ili proizvodi institucije: trgovina

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva

Grad Žombolj

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Darius-Adrian Postelnicu

Kontakt osoba: Vasile Pop

Kontakt telefon: 0040256360770

E-mail: secretariat@jimbolia.ro

Web: www.jimbolia.ro

Broj zaposlenih: 70

Opis delatnosti: Lokalni javni autoritet

Usluge i/ili proizvodi institucije: Javna uprava

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva

SC RICHI & POVERI SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: Str. GHEORGHE DOJA 28 Jimbolia, Romania

Odgovorna osoba: TInei Valentin

Kontakt osoba: Tinei Valentin

Kontakt telefon: 0040740174826

E-mail: valeaprisacii@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Trgovina na malo

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva

SC DAGO4EVER ONLINE SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: Str. Spre Sud, nr. 10, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Gorgan Daniel

Kontakt osoba: Gorgan Daniel

Kontakt telefon: 0040766515267

E-mail: office@dango.ro

Web: www.dango.ro

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Online trgovina

Usluge i/ili proizvodi institucije: Članci za decu

Mogućnosti za saradnju: Traži poslovne partnere, međunarodne trgovinske odnose

Dema Sergiu Petru Ovlašćena fizička osoba

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: sat Comloșu Mic, com. Comloșu Mare, nr. 201, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Dema Sergiu Petru

Kontakt osoba: Dema Sergiu Petru

Kontakt telefon: 0040740422829

E-mail: sergiudema@gmail.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Fotografske aktivnosti

Usluge i/ili proizvodi institucije: Foto i video produkcija

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna saradnja

I.I. Ionel Ungureanu

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: str. Tudor Vladimirescu, nr. 10A, Jimbolia. jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Ungureanu Ionel

Kontakt osoba: Ungureanu Ionel

Kontakt telefon: 0040721294888

E-mail: neluungureanu61@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 3

Opis delatnosti: Auto servis

Usluge i/ili proizvodi institucije: Popravka automobila

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustava, poslovni partneri

Genuine Media Photo

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: str. Liviu Rebreanu, nr. 21, camera 1, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Soltesz Mihaela

Kontakt osoba: Soltesz Mihaela

Kontakt telefon: 0040736618197

E-mail: genuinemedia@gmail.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Poslovno savetovanje

Usluge i/ili proizvodi institucije: Pisanje, realizacija evropskih projekata

Mogućnosti za saradnju: Pronalaženje poslovnih partnera

Srednja škola grad Žombolj

DELATNOST: Obrazovanje

ADRESA: str. Tudor Vladimirescu, nr. 83

Odgovorna osoba: Geambazu Mihaiela

Kontakt osoba: Geambazu Mihaiela

Kontakt telefon: 0040736625001

E-mail: mihageambazu@yahoo.com

Web: www. scoal-jimbolia.scoli.eu

Broj zaposlenih: 65

Opis delatnosti: Obrazovanje, prosveta

Usluge i/ili proizvodi institucije: Edukacija

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustava, Međunarodna takmičenja

Tehnološka Gimnazija Žombolj

DELATNOST: Obrazovanje

ADRESA: str. Gheorghe Doja, nr. 14

Odgovorna osoba: Petruț Adrian

Kontakt osoba: Elena Pop

Kontakt telefon: 0040726159085

E-mail: elena_pop24@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 82

Opis delatnosti: Obrazovanje, prosveta

Usluge i/ili proizvodi institucije: Edukacija

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustava, Međunarodna takmičenja

Valeri Robert privatno preduzeće

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: str. Republicii, nr. 2L, et. 4, ap. 12, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Valeri Robert

Kontakt osoba: Valeri Robert

Kontakt telefon: 0040766245253

E-mail: valerirobertbistro@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 8

Opis delatnosti: Javno ugostiteljstvo

Usluge i/ili proizvodi institucije: Priprema hrane

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, traženje poslovnih partnera, privlačenje radne snage

SC BALCU OVIDIU PRODUCTION SRL

DELATNOST: Umetnost; Zabava i rekreacija

ADRESA: loc. Săcălaz, com. Săcălaz, nr. 242 A, jud Timiș, România

Odgovorna osoba: Balcu Ovidiu

Kontakt osoba: Balcu Ovidiu

Kontakt telefon: 0040722913911

E-mail: balcu.ovidiu@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Kultura

Usluge i/ili proizvodi institucije: Umetničke usluge, drugi oblici obrazovanja

Mogućnosti za saradnju: Razmena kulturnih aktivnosti, razmena iskustava

Bolnica Dr. Karl Diel

DELATNOST: Zdravstvena i socijalna zaštita

ADRESA: Str. COntele Csekonics, nr. 4, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Cîrlig Daniela

Kontakt osoba: Cărlig Daniela

Kontakt telefon: 0040728253483

E-mail: spitaljimbolia@artelecom.net

Web: www.spitaluljimbolia.ro

Broj zaposlenih: 197

Opis delatnosti: Bolničke usluge

Usluge i/ili proizvodi institucije: Ambulantne i bolničke usluge

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva u medicini i projekti

Geta Ghimici PFA

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Calea Timișorii, nr. 1, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Geta Ghimici

Kontakt osoba: Geta Ghimici

Kontakt telefon: 0040745121890

E-mail:

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Kozmetika

Usluge i/ili proizvodi institucije: Servisi za ulepšavanje

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva

Kaba Nicoleta Elena Privatno preduzeće

DELATNOST: Građevinarstvo

ADRESA: COmloșu Mare, nr. 655, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Kaba Nicoleta Elena

Kontakt osoba: Kaba Nicoleta Elena

Kontakt telefon: 0040751066041

E-mail: nicoleta_vox@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 5

Opis delatnosti: Kanalizacija, zemljani radovi itd

Usluge i/ili proizvodi institucije: Sewage, earthworks, etc.

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva i poslovno partnerstvo

SC Razira SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: Str. George Enescu, JImbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: NIcoleta Kaba Elena

Kontakt osoba: NIcoleta Kaba Elena

Kontakt telefon: 0040751066041

E-mail: nicoleta_vox@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Trgovina

Usluge i/ili proizvodi institucije: Trgovina građevinskim materijalom

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovno partnerstvo

SC Ambient Performer SRL

DELATNOST: Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

ADRESA: str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Kaba Gabor

Kontakt osoba: Kaba Gabor

Kontakt telefon: 0040744320467

E-mail: kaba_gabor@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Energetski menadžment Inženjering konsalting

Usluge i/ili proizvodi institucije: Energetska revizija, projektovanje građevinskih objekata

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

SC Quickly Car Wash SRL

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Str. Spre Sud, nr. 36, JImbolia, Jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Uibar Alexandru

Kontakt osoba: Uibar Alexandru

Kontakt telefon: 0040768065753

E-mail: alexuibar@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Auto kozmetika

Usluge i/ili proizvodi institucije: Pranje i čišćenje motornih vozila

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

Udruženje za promovisanje lokalnih vrednosti Proval Žombolj

DELATNOST: Prerađivačka industrija

ADRESA: str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Sîrbu Silviu Alin

Kontakt osoba: Sîrbu Silviu Alin

Kontakt telefon: 0040746999739

E-mail: sirbu_silviu@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 5

Opis delatnosti: Drvenarija

Usluge i/ili proizvodi institucije: Prerada drveta, pokretna proizvodnja

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

SC ALSI JIM-CO SRL

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: str. Dr Diel , nr. 1, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Fekete Mircea Alin

Kontakt osoba: Fekete Mircea Alin

Kontakt telefon: 0040765327426

E-mail: alin_fekete1988@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 5

Opis delatnosti: Transport automobila

Usluge i/ili proizvodi institucije: Transport ljudi

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

SC NIKYLEX SRL

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: str. Republicii, nr. 63,

Odgovorna osoba: NIcola Alexandru

Kontakt osoba: NIcola Alexandru

Kontakt telefon: 0040769609873

E-mail:

Web:

Broj zaposlenih: 4

Opis delatnosti: Javno ugostiteljstvo

Usluge i/ili proizvodi institucije: Restoran

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

SC AUTO SDL SRL

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: str. Republicii, nr. 35, ap. 3, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Stanciu Daniel Lucian

Kontakt osoba: Stanciu Daniel Lucian

Kontakt telefon: 0040722886882

E-mail: autosdl@gmail.com

Web: www.autosdl.ro

Broj zaposlenih: 11

Opis delatnosti: Drugi oblici obrazovanja

Usluge i/ili proizvodi institucije: Auto škola

Mogućnosti za saradnju:

SC Zappe And Sohn SRL

DELATNOST: Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

ADRESA: str. Contele Csekonics, 16 A, Jimbolia, jud. Timi;, Rom\nia

Odgovorna osoba: Zappe Erwin

Kontakt osoba: Zappe Erwin

Kontakt telefon: 0040722236448

E-mail: e.zappe@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih: 6

Opis delatnosti: Auto servis

Usluge i/ili proizvodi institucije: Trgovina poljoprivrednim mašinama, popravka automobila

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustva, poslovna partnerstva

Udruženje Csekonics

DELATNOST: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

ADRESA: str. Mihai Eminescu, nr. 14, Jimbolia, jud. Timiș, România

Odgovorna osoba: Schmidt Ludovic Iosif

Kontakt osoba: Schmidt Ludovic Iosif

Kontakt telefon: 0040746052495

E-mail: schchekonics@freemail.hu

Web:

Broj zaposlenih: 0

Opis delatnosti: Poljoprivreda, podrška preduzetnicima

Usluge i/ili proizvodi institucije: Konsultacije u oblasti poljoprivrede, voća i povrća

Mogućnosti za saradnju: Razmena iskustava, partnerstva sa poslovnim ljudima

Opština Novi Bečej

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Žarka Zrenajnina br. 8. 23272 Novi Bečej

Odgovorna osoba: Saša Maksimović

Kontakt osoba: Branko Svilengaćin

Kontakt telefon: +381 23 772-320

E-mail: branko.svilengacin@novibecej.rs

Web: www.novibecej.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Opština Sečanj

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj

Odgovorna osoba: Predrag Rađenović

Kontakt osoba: Predrag Rađenović

Kontakt telefon: +381 23 3841 111

E-mail: sosecanj@ptt.rs

Web: http://www.secanj.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Grad Zrenjanin

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Trg Slobode 10. 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Čedomir Janjić

Kontakt osoba: Čedomir Janjić

Kontakt telefon: +381 23 3150 111

E-mail: kabinet@grad.zrenjanin.rs

Web: www.zrenjanin.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Opština Žitište

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Cara Dušana 15, 23210 Žitište

Odgovorna osoba: Mitar Vučurević

Kontakt osoba: Mitar Vučurević

Kontakt telefon: 023/821-050

E-mail: opstina.zitiste@gmail.com

Web: http://www.zitiste.org

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Opština Nova Crnja

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: JNA 110, 23218 Nova Crnja

Odgovorna osoba: Pera Milankov

Kontakt osoba: Pera Milankov

Kontakt telefon: + 381 023 815 – 030

E-mail: novacrnja@gmail.com

Web: http://www.sonovacrnja.org.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

INGRATO-ING, VRŠAC

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: VRAČARSKA 19, 26300 Vršac

Odgovorna osoba: Milovan Petrov

Kontakt osoba: Milovan Petrov

Kontakt telefon: +381 652475032

E-mail: milovanpetrov@yahoo.com

Web:

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Regionalni Centar za društveno-ekonimski razvoj Banat doo

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Irena Živković

Kontakt osoba: Irena Živković

Kontakt telefon: +381 23 510 567

E-mail: office@rcrbanat.rs

Web: www.banat.rs

Broj zaposlenih: 10

Opis delatnosti: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR BANAT) je regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane Razvojne agencije Srbije (prethodno: Nacionalne agencije za regionalni razvoj), u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Srbije. Radeći na promociji regiona kao i na njegovom razvoju, RCR BANAT je u partnerstvu sa osnivačima i svim relevantnim institucijama, od svog osnivanja (2002. godine) do danas, realizovao preko 100 projekata finansiranih iz međunarodnih i domaćih izvora finansiranja i privukao više od 20 miliona evra. Sa vizijom da ’Banat pripada grupi razvijenih evropskih regiona’ naša uloga je: Određivanje ključnih prioriteta razvoja Banata; Podrška lokalnim samoupravama u strateškom planiranju, pozicioniranju i unapređenju tehničkih i logističkih kapaciteta za realizaciju lokalnih programa razvoja i pružanje usluga; Promocija i jačanje institucionalnog okvira za razvoj MMSP i preduzetnika u regionu; Identifikacija, priprema i realizacija projekata koji doprinose razvoju infrastrukture, jačaju poslovnu i ljudsku bazu i pomažu regionu da postane inovativniji Budućnost razvoja RCR BANAT leži u obrazovanom i motivisanom izvršnom timu koji se u prethodnom periodu razvio u tim velikih kapaciteta i kompetencija.

Usluge i/ili proizvodi institucije: Sektor za razvoj privrede Potencijal mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) u obavljanju privredne delatnosti stimuliše se kroz realizaciju godišnjih operativnih planova Sektora za razvoj privrede, sa opštim ciljem da se ojača ukupna privredna aktivnost u Banatu. Specifični ciljevi kojima teži RCR Banat, u okviru Sektora za razvoj privrede jesu: Podrška sektoru MMSPP u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa, Podrška razvoju sektora MMSPP koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima, Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama, Privlačenje investitora u region. Sve usluge namenjene sektoru MMSPP predstavljaju deo, kako nacionalnih, tako i pokrajinskih razvojnih programa, a realizuju se kroz pojedinačne aktivnosti/projekte finansirane domaćim i ino sredstvima. Najveći deo redovnih aktivnosti u oblasti podrške razvoja sektora MMSPP u Banatu sprovodi se u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i namenjen je novoosnovanim i postojećim MMSPP. Standardizovani set usluga namenjen MMSPP (SSU za MMSPP), koji RCR Banat sprovodi u partnerstvu sa RAS podrazumeva pet vrsta usluga, koje su besplatne i uključuju informacije, obuke, konsalting, promocije i mentoring. Sektor za regionalni razvoj i projekte Sprovođenje politike regionalnog razvoja i koordinacija razvojnih aktivnosti u regionu; Zastupanje interesa i predstavljanje Banata na nacionalnom i međunarodnom nivou; Uspostavljanje međunarodne, prekogranične, međuopštinske i međusektorske saradnje; Priprema lokalnih i regionalnih strateških razvojnih dokumenata i planova; Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Banata; Iniciranje i koordinacija procesa prioritetizacije projekata od lokalnog i regionalnog značaja; Pronalaženje adekvatnih izvora finansiranja za realizaciju projekata; Identifikacija, priprema i realizacija projekata; Učestvovanje u radnim grupama, formiranim u okviru nacionalnih i internacionalnih programa; Uspostavljanje i unapređenje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou; Sprovođenje istraživanja, analiza i studija u skladu sa potrebama regiona; Podrška razvoju postojećih i uspostavljanju novih regionalnih entiteta; Organizovanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja iz oblasti strateškog planiranja i pripreme i realizacije projekata. Sektor za finansije i IT Uloga sektora iz oblasti finansija se u skladu sa savremenim globalnim trendovima razvija u više pravaca. Jedna od najvažnijih uloga je prikupljanje, koncentrisanje, raspoređivanje novčanih sredstava, zatim adekvatno funkcionisanje sistema plaćanja, alokacija finansijskih sredstava i efikasan transfer u okviru realnog vremena za rad i funkcionisanje RCR. Sektor kao jedan od oslonaca RCR predstavlja logističko-tehničku podršku drugim sektorima sa kojima u sinergiji čini kompaktnu celinu na kojoj se zasniva ukupan rad. U okviru sektora se obavljaju poslovi vezani za računovodstvo i u saradnji za licenciranom knjigovodstvenom agencijom vrše se sve potrebne radnje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Uloga sektora iz oblasti informacionih tehnologija ogleda se u prikupljanju, analizi i obradi informacija o regionu Banata, kao i njihovo prezentovanje stanovništvu, malim i srednjim preduzećima i svim zainteresovanim stranama, putem portala www.banat.rs i putem ostalih elektronskih i štampanih medija. Pored redovne tehničke podrške svim sektorima posebna pažnja posvećuje se razvoju sistema elektronske uprave kao i razvoju mehanizama za efikasniju pripremu i praćenje projekata. U okviru sektora razvijaju se softverske aplikacije bazirane na najnovijim tehnologijama koje zaposlenima omogućavaju brži i efikasniji rad uz mogućnost transparentnije i efikasnije kontrole rezultata (MyProject, Sistem 48, Elektronsko glasanje, E-uprava, aplikacije interne komunikacije, i aplikacije za prikupljanje i analizu podataka za potrebe projekata u kojima RCR Banat učestvuje). Sektor za projekte i informacione tehnologije u saradnji sa ostalim sektorima aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji projekata koji direktno doprinose poboljšanju društveno-ekonomskih prilika u Banatu i šire. Sektor u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovodi i obuke iz oblasti primene IT u privredi i poljoprivredi, obuke iz oblasti elektronskog poslovanja i obuke primene IT u poslovanju.

Mogućnosti za saradnju:

Klaster Banatska Ruta

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Masarikova 69, Kovačica

Odgovorna osoba: Radomir Topalov

Kontakt osoba: Radomir Topalov

Kontakt telefon: +381 64 4163 966

E-mail: banatskaruta@gmail.com

Web:

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Grad Kikinda

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Trg Srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda

Odgovorna osoba: Pavle Markov

Kontakt osoba: Saša Tanackov

Kontakt telefon: +381230410105

E-mail: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Web: http://www.kikinda.org.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: Lokalna samouprava

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

Regionalni edukativni centar -Banat

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Dr. Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin

Odgovorna osoba: Darko Vukić

Kontakt osoba: Darko Vukić

Kontakt telefon: +381 8110337

E-mail: office@recbanat.rs

Web: http://www.recbanat.rs

Broj zaposlenih:

Opis delatnosti: NVO

Usluge i/ili proizvodi institucije:

Mogućnosti za saradnju:

SZTR "IGODA"

DELATNOST: Prerađivačka industrija

ADRESA: Mokrinski drum 8, 23300 Kikinda

Odgovorna osoba: Dargan Komanov

Kontakt osoba: Dragan Komanov

Kontakt telefon: +381 (0)63 7773176

E-mail: igoda@sbb.rs

Web: -

Broj zaposlenih: 2

Opis delatnosti: Производња остале грађевинске столарије и елемената

Usluge i/ili proizvodi institucije: Производња остале грађевинске столарије и елемената

Mogućnosti za saradnju: Saradnja u obalasti stolarske proizvodnje

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА КИКИНДА

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Генерала Драпшина 48,23300 Кикинда

Odgovorna osoba: Саша Чолак

Kontakt osoba: Саша Чолак

Kontakt telefon: o230 438 974

E-mail: up.kikinda@gmail.com

Web: -

Broj zaposlenih: -

Opis delatnosti: Удружење пчелара Кикинда, oсновано је још давне 1938. године и од тада па до дана данашњег налази се на истој адреси, улици Генерала Драпшина број 48 у Кикинди. Улица која је по многима једна од лепших улица у нашем граду, па рекао бих и у Србији а богами и шире. 720x340xgenerala-drapsina_-720x340 kikinda_290115 Чланови удружења, којих никада није мањкало, од самог почетка су се трудили да простор, који је у нашем поседу, учине што лепшим и пријатнијим за боравак и дружење. Својим не себичним радом, по принципу ко колико може и шта уме, сами су одрађивали већину послова на оплемењивању зграде и дворишта. Много добровољних радних акција до сада је одрађено. Домаћинским и сложним опхођењем, према свему, допринели су свеобухватном и не прекидном унапређивању рада удружења. Тешко да неко може да издвоји једно име једно дело које би се истицало, сви су заслужни, сви су легати. Свако има права да се поноси са свиме што је урађено. Подједнако право да и у будућности допринесе унапређењу удружења а на радост и понос свих чланова подједнако.

Usluge i/ili proizvodi institucije: Развој и заштита пчеларства, стручног и научног образовања, усавршавања и производње и промета пчелињих производа, пчеларске опреме, прибора, репроматеријала и лекова.

Mogućnosti za saradnju: Развој и заштита пчеларства, стручног и научног образовања, усавршавања и производње и промета пчелињих производа, пчеларске опреме.

Opšte udruženje preduzetnika Kikinda

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Zorana Đinđića 11, 23300 Kikinda

Odgovorna osoba: Siniša Pašić

Kontakt osoba: Siniša Pašić

Kontakt telefon: 0230 422 833

E-mail: oup.kikinda@gmail.com

Web: -

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: delatnost na bazi učlanjenja

Usluge i/ili proizvodi institucije: Istorija preduzetništva u Kikindi duga je više od jednog veka. Kikindski privatnici i preduzetnici znali su da će samo zajedničkim nastupom moći da obezbede svoja prava i bolje uslove za rad. Opšte udruženje preduzetnika Kikinda radi od marta 2007. godine i nastavlja tradiciju prethodnih udruženja. U našoj opštini registrovano je oko hiljadu i tri stotine preduzetnika koji zapošljavaju oko dve i po hiljade radnika. Svaki preduzetnik registrovan u Agenciji za privredne registre član je i Udruženja. Aktivan član je preduzetnik koji je platio članarinu i time stiče mogućnost učešća na sajmovima i drugim manifestacijama uz značajne popuste ili čak i besplatno. Nudimo pomoć prilikom apliciranja kod republičkih, pokrajinskih i nevladinih organizacija za dobijanje kredita ili donacija. Nudimo pravnu pomoć, finansijske savete, predstavljanje svoje delatnosti, informacije od značaja za poslovanje, komunikacija sa opštinskim, pokrajinskim i republičkim službama i inspekcijama kao i savetovanja i seminari samo su neke od mogućnosti koje možete dobiti u Udruženju.

Mogućnosti za saradnju: Saradnja sa sličnim ili istim organizacijama, pokretanje prekograničnih projektnih inicijativa

HOSTEL PAPARAZZO

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: Dr Zorana Đinđića 5

Odgovorna osoba: Siniša Pašić

Kontakt osoba: Siniša Pašić

Kontakt telefon: 0230/422-676 063/664-066

E-mail: hostelpaparazzo@gmail.com

Web: http://www.paparazzo.co.rs/

Broj zaposlenih: 2

Opis delatnosti: Хотели и сличан смештај

Usluge i/ili proizvodi institucije: Naš hostel nudi sobe i krevete izuzetnog kvaliteta. (Svaka soba ima kupatilo, tv, kablovsku, klimu, Internet, peškire, sapun, šampon, fen, peglu, papuče.) Hostel Paparazzo nudi sedam (7) soba (jednokrevetne, dvokrevetne, sobe sa francuskim ležajevima) i dva (2) apartmana. Svojim gostima pružamo maksimalnu bezbednost – objekat je pod video nadzorom spolja i unutra. Imamo obezbeđen parking za goste. Pored hostela se nalazi ograđeno igralište za decu sa bogatim sadržajem za igru.

Mogućnosti za saradnju: Sardanji u obalstu ugostiteljstva i hotelijerstva

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Severnobanatskog upravnog okruga

DELATNOST: Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

ADRESA: Trg Srpskih Dobrovoljaca 48, Kikinda 23300

Odgovorna osoba: Tibor Horvat

Kontakt osoba: Tibor Horvat

Kontakt telefon: 0230 438080

E-mail: office@rpk-ki.co.rs

Web: http://rpk-ki.co.rs/

Broj zaposlenih: 3

Opis delatnosti: Делатност пословних удружења и удружења послодаваца

Usluge i/ili proizvodi institucije: Privredna komora Srbije, kao nacionalna asocijacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije, osnovana je Zakonom o privrednim komorama („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 36/09 и 99/11-dr. zakon)

Mogućnosti za saradnju: Prekogranične inicijative u oblasti privrednog razvoja.

SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA NACIONALNA KUĆA BELAVILA NOVICA ANĐELKOVIĆ PR KIKINDA

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: 178/a Svetosavska, 23300, Kikinda, Severno-banatski okrug

Odgovorna osoba: Jovica Anđelković

Kontakt osoba: Jovica Anđelković

Kontakt telefon: 0230 434354

E-mail: restoranbelavila@gmail.com

Web: https://belavila.rs/

Broj zaposlenih: 20

Opis delatnosti: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Usluge i/ili proizvodi institucije: Turizam i ugostiteljstvo; Ugostiteljski objekti; Restorani

Mogućnosti za saradnju: Saradnja u oblasti azvoja ugostiteljstva u funkciji turizma.

EKO KUĆA ĐERAM MOKRIN

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: Ige Dobrosavljev 13 23305 Mokrin Srbija

Odgovorna osoba: Милорад Радојчић

Kontakt osoba: Милорад Радојчић

Kontakt telefon: +381 (0) 23/061196

E-mail: kontakt@etnokucadjeram.com

Web: http://www.etnokucadjeram.com/

Broj zaposlenih: 2

Opis delatnosti:

Usluge i/ili proizvodi institucije: Etno kuća se nalazi u banatskom selu Mokrinu pored grada Kikinde, udaljena 130 km od Beograda i aerodroma „Nikola Tesla“, 120 km od Novog Sada, 70 km od Subotice i graničnog prelaza Horgoš prema Mađarskoj. Kuća je izgrađena 1925.godine od naboja u tipično seoskom stilu. U etno kompleksu se nalaze otvoreni restoran pod trskom, zatvoreni restoran, četiri komforne sobe za smeštaj (svaka soba ima kupatilo, klimu, tv, grejanje), radionica za izradu predmeta od gline, pecara za rakiju, dečije igralište. U okviru etno kuće priređuju se kulturno umetnički programi, likovne kolonije, koncerti i narodni običaji. Čitav etno prostor veoma je pogodan za smeštaj individualnih turista i lovaca, seminare, odmor, rekreaciju i dečije igre.

Mogućnosti za saradnju: Razvoj etno turizma.

"МОЈА КРЕАТИВНА КУЋА"

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Dimitrija Tucovića 24, Kikinda

Odgovorna osoba: Nataša Đaković

Kontakt osoba: Nataša Đaković

Kontakt telefon: 0000000000

E-mail: natasadjakovic@gmail.com

Web: -

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Usluge i/ili proizvodi institucije: Производња остале плетене и кукичане одеће

Mogućnosti za saradnju: Turistički potencijali tradicionalnih rukotvorina i radinosti, učešće na sajmovima i projektima

SAMOSTALNA ZANATSKO-PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA MORAR ACA PANDUROV PREDUZETNIK, KIKINDA

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Miloša Velikog 46, Kikinda

Odgovorna osoba: Аца Пандуров

Kontakt osoba: Аца Пандуров

Kontakt telefon: +381 (0)230 26 371

E-mail: -

Web: https://www.morar.co.rs/

Broj zaposlenih: 2

Opis delatnosti: O firmi Zanatska radnja Morar posluje od 1990.godine. Osnivač i vlasnik je Aca Pandurov, mašinski inženjer. Radnja se nalazi na porodičnom imanju i nosi ime nadimka koji porodica Pandurov prenosi generacijama, sa kolena na koleno. Delatnosti Osnovna delatnost naše zanatske radnje je proizvodnja konditorskih proizvoda. U proizvodnom pogonu nalaze se linije za proizvodnju keksa i čajnih peciva, medenjaka, kakao preliva i krem tabli, kao i linija za proizvodnju različitih deserta. Asortiman proizvoda iz godine u godinu je postao sve bogatiji. Danas imamo čitavu paletu različitih proizvoda. U manjem obimu, za potrebe sopstvene maloprodaje, proizvodimo hleb i peciva, a raspolažemo i odeljenjem za mlevenje žita, u kojem uglavnom meljemo žito, proizvedeno u porodičnom gazdinstvu. Ova brašna, utkana u naše proizvode šire mirise i ukuse banatskog prostranstva i porodične tradicije. Kontrola kvaliteta Proizvodimo u skladu sa principima HACCP-a ,kao i u skladu sa EN ISO 9001:2015, što potvrđuju sertifikati izdati od strane TUV PROFI CERT-a.

Usluge i/ili proizvodi institucije: Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

Mogućnosti za saradnju: Saradnja u oblasti trgovine i plasiranja proizvoda na inostrano tržište

Удружење пољопривредних произвођача БАНАТСКА ЛЕНИЈА

DELATNOST: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

ADRESA: Браће Лаковића 35, Кикинда

Odgovorna osoba: Драган Малешевић

Kontakt osoba: Драган Малешевић

Kontakt telefon: 000000000

E-mail: -

Web: -

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Делатност осталих организација на бази учлањења

Usluge i/ili proizvodi institucije: Побољшање пољопривредне производње

Mogućnosti za saradnju: пројекти у области пољопривредне производње

Удружење жена "Артеса"

DELATNOST: Nevladine organizacije

ADRESA: Трг Српских Добровољаца 23, Кикинда

Odgovorna osoba: Јованка Мартинов

Kontakt osoba: Јованка Мартинов

Kontakt telefon: 069 4354230

E-mail: artesa.kikinda@gmail.com

Web: www.kikindjanka.org.rs/artesa/

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Делатност осталих организација на бази учлањења

Usluge i/ili proizvodi institucije: Подршка у економском оснаживању жена, младих и особа са инвалидитетом.

Mogućnosti za saradnju: Пројекти који ће допринети економском оснаживању жена, младих и особа са инвалидитетом.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PECIVA ATLER-FONTANA DOO , KIKINDA

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: Драгутина Ристића 7 , Кикинда

Odgovorna osoba: Миливој Бакић

Kontakt osoba: Миливој Бакић

Kontakt telefon: 0230-441-565

E-mail: atler-fontana@sbb.rs

Web: atler-fontana.rs

Broj zaposlenih: 20

Opis delatnosti: Производња хлеба, свежег пецива и колача

Usluge i/ili proizvodi institucije: Производња хлеба, свежег пецива и колача и угоститељске услуге

Mogućnosti za saradnju: Пласирање производа на инострано тржиште

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN DOMAĆE KUHINJE NACIONALNA KLASA KOD ČVARKA

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: Braće tatića 8, Kikinda

Odgovorna osoba: Robert Pataki

Kontakt osoba: Robert Pataki

Kontakt telefon: +381 (0)61 11522924

E-mail: -

Web: https://nasa-kafanakod-cvarka.ls.rs/rs/

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Usluge i/ili proizvodi institucije: restoran domaće kuhinje

Mogućnosti za saradnju: Saradnaj u obalsti ugostiteljstva

SANDRA STANKOVIĆ PR IKONOPISNA RADIONICA SANDRA STANKOVIĆ KIKINDA

DELATNOST: Ostale uslužne delatnosti

ADRESA: DOSITEJEVA 56

Odgovorna osoba: SANDRA STANKOVIĆ

Kontakt osoba: SANDRA STANKOVIĆ

Kontakt telefon: +381 (0)23 424140

E-mail: sandraikonopisac@gmail.con

Web: -

Broj zaposlenih: 1

Opis delatnosti: Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

Usluge i/ili proizvodi institucije: Izrada ikona

Mogućnosti za saradnju: Saradnja u obalsti turizma

Terra Panonica d.o.o, Mokrin

DELATNOST: Usluge smeštaja i ishrane

ADRESA: Svetog Save 25, Mokrin

Odgovorna osoba: Ivan Brkljač

Kontakt osoba: Milica Karadžin

Kontakt telefon: +381 230 61 825

E-mail: info@terra-panonica.com

Web: www.terra-panonica.com

Broj zaposlenih: 4

Opis delatnosti: Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

Usluge i/ili proizvodi institucije: • Organizacija treninga, seminara, predavanja. • Celokupna event-produkcija za događaje zatvorenog i otvorenog tipa. • Organizacija koncerata i izložbi, na otvorenom ili u prostorima kluba. • Kompletan razvoj i realizacija trening i team building programa. • Paleta radnih i hobi aktivnosti iz domena starih zanata i primenjene umetnosti. • Oprema, alati i multifunkcionalni radni prostor na raspolaganju gostima. • Prezentacije, novinarske konferencije, prijemi. • Priprema gala-večera i specijalnih događaja zatvorenog tipa. • Vrhunska priprema hrane na bazi lokalnih, domaćih proizvoda. • Organizacija izleta u okolnim selima i gazdinstvima. • Degustacije izabranih vina iz ponude Terra Divina. • Komunikacija i PR usluge. • Ustupanje smeštajnih kapaciteta . • Organizacija prevoza i transfera za goste iz Beograda, drugih gradova ili najbližih aerodroma.

Mogućnosti za saradnju: